மூடு

ஆதிதிராவிடர் நல மாணவ, மாணவியர் விடுதிகளை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் குத்து விளக்கு ஏற்றி, தொடங்கி வைத்தார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 15/05/2023
img1

ஆதிதிராவிடர் நல மாணவ, மாணவியர் விடுதிகளை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் குத்து விளக்கு ஏற்றி, தொடங்கி வைத்தார்.

img1