மூடு

ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் 2021 பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வரும் மையத்தை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 12/10/2021
c1

ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் 2021 பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வரும் மையத்தை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்

 

c2