மூடு

காஞ்சிபுரத்தில் 8-வது கைத்தறி தேசிய தின விழாவினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் துவக்கி வைத்தார்.

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 08/08/2022
1

காஞ்சிபுரத்தில் 8-வது கைத்தறி தேசிய தின விழாவினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்  துவக்கிவைத்தார்.[PDF 34KB]

1