மூடு

காஞ்சிபுரம் அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் கூடுதல் கட்டிடத்தினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 05/05/2021
gh

காஞ்சிபுரம் அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் கூடுதல் கட்டிடத்தினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார் [PDF 44 KB]