மூடு

காஞ்சிபுரம் பேருந்து நிலையத்தில் உள்ளாட்சி நகர்புற மாதிரி வாக்குச்சாவடியை மாவட்ட ஆட்சியர் திறந்து வைத்தார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 07/02/2022
c2
காஞ்சிபுரம் பேருந்து நிலையத்தில் உள்ளாட்சி நகர்புற மாதிரி வாக்குச்சாவடியை மாவட்ட ஆட்சியர் திறந்து வைத்தார்.

c1