மூடு

காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் புதியதாக கட்டப்பட்டுள்ள மாவட்ட விளையாட்டு அரங்கம் மற்றும் வருவாய் வட்டாச்சியர் அலுவலகத்தை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 20/05/2020
stadium

காஞ்சிபுரம்  மாவட்டத்தில் புதியதாக கட்டப்பட்டுள்ள மாவட்ட விளையாட்டு அரங்கம் மற்றும் வருவாய் வட்டாச்சியர் அலுவலகத்தை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் [PDF 342 KB]