மூடு

காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பல்வேறு வளர்ச்சி பணிகளை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மற்றும் கண்காணிப்பு அலுவலர் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டனர் .

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 23/09/2022
6

காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பல்வேறு வளர்ச்சி பணிகளை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மற்றும் கண்காணிப்பு அலுவலர் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டனர் .[PDF 33KB]

1 2

3 4