மூடு

காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த 295 கிராம நிர்வாக அலுவலர்களுக்கு மடிக்கணினிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் வழங்கினார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 16/09/2020
vao

காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த 295 கிராம நிர்வாக அலுவலர்களுக்கு மடிக்கணினிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் வழங்கினார்