மூடு

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் இருங்காட்டுக்கோட்டையில் அரசு விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு இயக்க அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள செயின்ட் கோபின் கண்ணாடி தொழிற் சாலையை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 15/05/2020
st3

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் இருங்காட்டுக்கோட்டையில் அரசு விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு இயக்க அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள செயின்ட் கோபின் கண்ணாடி தொழிற் சாலையை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்   பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்  [PDF 505 KB]

st1    st2