மூடு

குன்றத்தூர் மற்றும் மாங்காடு ஆகிய இடங்களில் உள்ள சிறப்பு சோதனைச் சாவடியை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு செய்தார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 18/06/2020
check

குன்றத்தூர் மற்றும் மாங்காடு ஆகிய இடங்களில் உள்ள சிறப்பு சோதனைச் சாவடியை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு செய்தார்  [PDF 109 KB]