மூடு

கொரோனா வைரஸ் நோய் தொற்று குறித்து மூத்த குடிமக்களின் சந்தேங்களுக்கு ஆற்றுப்படுத்துதல் வழங்கும் தொலைபேசி எண்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 06/04/2020

கொரோனா வைரஸ்  நோய் தொற்று குறித்து மூத்த குடிமக்களின் சந்தேங்களுக்கு ஆற்றுப்படுத்துதல் வழங்கும் தொலைபேசி எண்கள்  [PDF 47 KB]