மூடு

கோவிட்-19 நான்காவது மாபெரும் தடுப்பூசி முகாம் – 03.10.2021 – தடுப்பூசி முகாம்களின் இடங்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 02/10/2021

தடுப்பூசி முகாம்களின் இடங்கள்:-

காஞ்சிபுரம் நகராட்சி பகுதி [PDF 46 KB ]
காஞ்சிபுரம், ஊராட்சி ஒன்றியம் [PDF 25 KB ]
குன்றத்தூர், ஊராட்சி ஒன்றியம் [PDF 47 KB ]
ஸ்ரீபெரும்புதூர், ஊராட்சி ஒன்றியம் [PDF 41 KB ]
உத்திரமேரூர், ஊராட்சி ஒன்றியம் [PDF 44 KB ]
வாலாஜாபாத், ஊராட்சி ஒன்றியம் [PDF 41 KB ]