மூடு

கோவிட்-19 மூன்றாவது மாபெரும் தடுப்பூசி முகாம் – 26.09.2021 – தடுப்பூசி முகாம்களின் இடங்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 25/09/2021

தடுப்பூசி முகாம்களின் இடங்கள்:-

காஞ்சிபுரம் நகராட்சி பகுதி [PDF 56 KB ]
காஞ்சிபுரம், ஊராட்சி ஒன்றியம் [PDF 56 KB ]
குன்றத்தூர், ஊராட்சி ஒன்றியம் [PDF 64 KB ]
ஸ்ரீபெரும்புதூர், ஊராட்சி ஒன்றியம் [PDF 59 KB ]
உத்திரமேரூர், ஊராட்சி ஒன்றியம் [PDF 57 KB ]
வாலாஜாபாத், ஊராட்சி ஒன்றியம் [PDF 58 KB ]