மூடு

கோவிட்19 – 15 வது மாபெரும் தடுப்பூசி முகாம் – 18.12.2021 – தடுப்பூசி முகாம்களின் இடங்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 17/12/2021

தடுப்பூசி முகாம்களின் இடங்கள்:-

காஞ்சிபுரம், நகராட்சி பகுதி [PDF 29 KB ]
காஞ்சிபுரம், ஊராட்சி ஒன்றியம் [PDF 26 KB ]
குன்றத்தூர், ஊராட்சி ஒன்றியம் [PDF 32 KB ]
ஸ்ரீபெரும்புதூர், ஊராட்சி ஒன்றியம் [PDF 25 KB ]
உத்திரமேரூர், ஊராட்சி ஒன்றியம் [PDF 28 KB ]
வாலாஜாபாத், ஊராட்சி ஒன்றியம் [PDF 25 KB ]