மூடு

நியாய விலை கடைகளில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் பயோமெட்ரிக் முறையை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் ஆய்வு செய்தார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 16/10/2020
ration

நியாய விலை கடைகளில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் பயோமெட்ரிக் முறையை  மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்  ஆய்வு செய்தார் [PDF 99 KB]