மூடு

புதிய மாவட்டம் தோற்றுவித்தல் தொடர்பாக- மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பத்திரிக்கை செய்தி

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 01/08/2019

புதிய மாவட்டம் தோற்றுவித்தல் தொடர்பாக- மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பத்திரிக்கை செய்தி (PDF 211KB)