மூடு

பேரிடர் மேலாண்மை சார்பில் வெள்ள மீட்பு ஒத்திகை பயிற்சியினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தொடங்கி வைத்தார்.

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 01/09/2022
1

பேரிடர் மேலாண்மை சார்பில் வெள்ள மீட்பு ஒத்திகை பயிற்சியினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தொடங்கி வைத்தார்.[PDF 26KB]

2  3