மூடு

மாவட்ட பேரறிஞர் அண்ணா விளையாட்டரங்கில் ஒலிம்பியாட் ஜோதி நிகழ்ச்சியை மாவட்ட ஆட்சியர் தொடங்கி வைத்தார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 26/07/2022
1

மாவட்ட பேரறிஞர் அண்ணா விளையாட்டரங்கில் ஒலிம்பியாட் ஜோதி நிகழ்ச்சியை மாவட்ட ஆட்சியர் தொடங்கி வைத்தார்[PDF 44KB]

1