மூடு

மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகக் கூட்டரங்கில் தேர்தல் பொது பார்வையாளர்கள், செலவின பார்வையாளர்கள், காவல்துறை தேர்தல் பார்வையாளர் தலைமையில் அனைத்து தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 01/04/2021
obser1

மாவட்ட ஆட்சியர்  அலுவலகக் கூட்டரங்கில் தேர்தல் பொது பார்வையாளர்கள், செலவின பார்வையாளர்கள், காவல்துறை தேர்தல் பார்வையாளர் தலைமையில் அனைத்து தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது

csn1 csn2