மூடு

மாவட்ட கலெக்டருடன் பள்ளி மாணவர்களுக்கு நீர் பாதுகாப்பு மற்றும் மழைநீர் சேகரிப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு மற்றும் உறுதிமொழி(06/09/2019)

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 06/09/2019
jalsakthi

மாவட்ட கலெக்டருடன் பள்ளி மாணவர்களுக்கு நீர் பாதுகாப்பு மற்றும் மழைநீர் சேகரிப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு மற்றும் உறுதிமொழி [PDF 41kb]

jsa22