மூடு

மின்னணு வாக்குப்பதிவு மாதிரி செயல்விளக்க பணிகளை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் பார்வையிட்டார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 31/12/2020
moc2

மின்னணு வாக்குப்பதிவு மாதிரி செயல்விளக்க பணிகளை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் பார்வையிட்டார் [PDF 83 KB]

moc1