மூடு

முதியவர்களுக்கு வீடு வீடாக சென்று ஓய்வுதியம் வழங்கும் பணியினை மாவட்ட ஆட்சியர் நேரில் பார்வையிட்டார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 07/04/2020
oap2

முதியவர்களுக்கு வீடு வீடாக சென்று ஓய்வுதியம் வழங்கும் பணியினை மாவட்ட ஆட்சியர் நேரில் பார்வையிட்டார் [PDF 567 KB]

oap1