மூடு

மே 1-ம் தேதி காஞ்சிபுரத்தில் நடைபெற்ற கிராம சபைக் கூட்டத்தில் மாவட்ட ஆட்சியருடன் தலைமைச் செயலாளர் கலந்து கொண்டார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 02/05/2022
g3

மே 1-ம் தேதி காஞ்சிபுரத்தில் நடைபெற்ற கிராம சபைக் கூட்டத்தில் மாவட்ட ஆட்சியருடன் தலைமைச் செயலாளர் கலந்து கொண்டார்.[PDF 235 KB]

nv` s1