மூடு

வடகிழக்கு பருவ மழை 2020 முன்னெச்சரிக்கை ஏற்பாடு குறித்து மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 15/10/2020
m1

வடகிழக்கு பருவ மழை 2020 முன்னெச்சரிக்கை ஏற்பாடு  குறித்து மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் [PDF 106 KB]