மூடு

வட மாநில தொழிலாளர்கள் தங்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு செல்ல விருப்பம் தெரிவித்த பணியாளர்களை சிறப்பு ரயில் மூலம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் இன்று வழி அனுப்பி வைத்தார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 22/05/2020
train

வட மாநில தொழிலாளர்கள் தங்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு செல்ல விருப்பம் தெரிவித்த பணியாளர்களை சிறப்பு ரயில் மூலம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் இன்று வழி அனுப்பி வைத்தார் [PDF 98 KB]