மூடு

வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை சார்பாக காஞ்சிபுரம் சார் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் 204 பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் வழங்கினார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 13/10/2020
cer

வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை சார்பாக காஞ்சிபுரம் சார் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் 204 பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் வழங்கினார்  [PDF 101 KB]