மூடு

வாக்கு எண்ணும் அலுவல்களுக்கான பயிற்சி வகுப்பு மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தலைமையில் நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 26/04/2021
el2

வாக்கு எண்ணும் அலுவல்களுக்கான பயிற்சி வகுப்பு மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தலைமையில் நடைபெற்றது [PDF 37 KB]

el1