மூடு

வாக்கு எண்ணும் மையத்தினை காஞ்சிபுரம் மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ஆய்வு செய்தார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 02/03/2021
சி

வாக்கு எண்ணும் மையத்தினை காஞ்சிபுரம் மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ஆய்வு செய்தார்

c1