மூடு

சிற்ப காஞ்சி – வேளாண்மைத்துறை

இயந்திர விநியோகம்.
படத்தைக் காட்டு இயக்குனர் மற்றும் மாவட்ட கலெக்டர் மூலம் இயந்திரங்களை விநியோகித்தல்
வேளாண் இயக்குநர்
படத்தைக் காட்டு வேளாண் இயக்குநர் வருகை - உத்திரமேரூர் ஊராட்சி ஒன்றியம்