மூடு

தமிழ்நாடு மாநில எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு சங்கம் / தமிழ்நாடு மாநில இரத்தமாற்ற சபை- காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் அரை ஆண்டு தன்னார்வ இரத்த தான முகாம் திட்ட அட்டவணை (மார்ச் 2020 முதல் ஆகஸ்ட் 2020 வரை)

தமிழ்நாடு மாநில எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு சங்கம் / தமிழ்நாடு மாநில இரத்தமாற்ற சபை- காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் அரை ஆண்டு தன்னார்வ இரத்த தான முகாம் திட்ட அட்டவணை (மார்ச் 2020 முதல் ஆகஸ்ட் 2020 வரை)
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
தமிழ்நாடு மாநில எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு சங்கம் / தமிழ்நாடு மாநில இரத்தமாற்ற சபை- காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் அரை ஆண்டு தன்னார்வ இரத்த தான முகாம் திட்ட அட்டவணை (மார்ச் 2020 முதல் ஆகஸ்ட் 2020 வரை)

தமிழ்நாடு மாநில எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு சங்கம் / தமிழ்நாடு மாநில இரத்தமாற்ற சபை- காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்

அரை ஆண்டு தன்னார்வ இரத்த தான முகாம் திட்ட அட்டவணை (மார்ச் 2020 முதல் ஆகஸ்ட் 2020 வரை)

06/03/2020 15/08/2020 பார்க்க (524 KB)