மூடு

ஆட்சேர்ப்பு

ஆட்சேர்ப்பு
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
பல்நோக்கு சுகாதார பணியாளர் (ஆண் விண்ணப்பதார்கள் மட்டும்) /சுகாதார ஆய்வாளர் (Multi-Purpose Health Worker (Male) / Health Inspector Grade II) பதவிக்கான அறிவிப்பு

பல்நோக்கு சுகாதார பணியாளர் (ஆண் விண்ணப்பதார்கள் மட்டும்)

/சுகாதார ஆய்வாளர் (Multi-Purpose Health Worker (Male) / Health

Inspector Grade II) பதவிக்கான அறிவிப்பு

01/12/2021 15/12/2021 பார்க்க (663 KB)
இடைநிலை சுகாதார பணியாளர் (Midievel Health Care Provider) பதவிக்கான அறிவிப்பு

இடைநிலை சுகாதார பணியாளர் (Midievel Health Care Provider) பதவிக்கான அறிவிப்பு

01/12/2021 15/12/2021 பார்க்க (840 KB)
காஞ்சிபுரம் மாவட்ட இளைஞர் நீதி குழுமத்திற்கு சமூக நல உறுப்பினர்கள் நியமிக்கப்படுவதற்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது

காஞ்சிபுரம் மாவட்ட இளைஞர் நீதி குழுமத்திற்கு சமூக நல உறுப்பினர்கள் நியமிக்கப்படுவதற்கு
விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது

12/11/2021 27/11/2021 பார்க்க (4 MB)
காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள அரசு குழந்தைகள் இல்லத்தில் ஆற்றுப்படுத்துநர்கள் பதவிக்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள அரசு குழந்தைகள் இல்லத்தில் ஆற்றுப்படுத்துநர்கள் பதவிக்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

20/07/2021 28/07/2021 பார்க்க (41 KB)
பணிப்பார்வையாளர் / இளநிலை வரை தொழில் அலுவலர் காலிப்பணியிடங்களுக்கு நேரடி நியமனம் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்

பணிப்பார்வையாளர் / இளநிலை வரை தொழில் அலுவலர் காலிப்பணியிடங்களுக்கு நேரடி நியமனம் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்

09/12/2020 07/01/2021 பார்க்க (748 KB) Overseer Application KPM (525 KB)
பணிப்பார்வையாளர் / இளநிலை வரை தொழில் அலுவலர் காலிப்பணியிடங்களுக்கு நேரடி நியமனம் செங்கல்பட்டு மாவட்டம்

பணிப்பார்வையாளர் / இளநிலை வரை தொழில் அலுவலர் காலிப்பணியிடங்களுக்கு நேரடி நியமனம் செங்கல்பட்டு மாவட்டம்

09/12/2020 07/01/2021 பார்க்க (745 KB) Overseer Application CPT (517 KB)
உதவியாளருடன் கலந்த கணினி இயக்குபவர் பணியிடத்திற்கான விண்ணப்ப படிவம் (செங்கல்பட்டு மற்றும் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்திற்குட்பட்டவர்கள் மட்டும் விண்ணப்பிக்கவும் )

உதவியாளருடன் கலந்த கணினி இயக்குபவர் பணியிடத்திற்கான விண்ணப்ப படிவம்

(செங்கல்பட்டு மற்றும் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்திற்குட்பட்டவர்கள் மட்டும் விண்ணப்பிக்கவும் )

08/12/2020 26/12/2020 பார்க்க (491 KB)
செங்கல்பட்டு மாவட்ட சத்துணவு மையங்களில் காலியாக உள்ள சத்துணவு அமைப்பாளர் மற்றும் சமையல் உதவியாளர் பணியிடங்களுக்கான நியமன அறிவிப்பு

செங்கல்பட்டு மாவட்ட சத்துணவு மையங்களில் காலியாக உள்ள சத்துணவு அமைப்பாளர் மற்றும் சமையல் உதவியாளர் பணியிடங்களுக்கான நியமன அறிவிப்பு

28/09/2020 12/10/2020 பார்க்க (2 MB)
காஞ்சிபுரம் மாவட்ட சத்துணவு மையங்களில் காலியாக உள்ள சத்துணவு அமைப்பாளர் மற்றும் சமையல் உதவியாளர் பணியிடங்களுக்கான நியமன அறிவிப்பு

காஞ்சிபுரம் மாவட்ட சத்துணவு மையங்களில் காலியாக உள்ள சத்துணவு அமைப்பாளர் மற்றும் சமையல் உதவியாளர் பணியிடங்களுக்கான நியமன அறிவிப்பு

25/09/2020 05/10/2020 பார்க்க (2 MB)
சட்டம் சார்ந்த நன்னடத்தை அலுவலர் பணியிடத்திற்கான விண்ணப்ப படிவம் (காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்திற்குள்பட்டவர்கள் மட்டும் விண்ணப்பிக்கவும்)

சட்டம் சார்ந்த நன்னடத்தை அலுவலர் பணியிடத்திற்கான விண்ணப்ப படிவம்

(காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்திற்குள்பட்டவர்கள் மட்டும் விண்ணப்பிக்கவும்)

19/03/2020 24/04/2020 பார்க்க (271 KB)