மூடு

இணையவழி சேவைகள் (எங்கேயும் எப்போதும்) – நிலம்

  • நில உரிமை (பட்டா & புலப்படம் / சிட்டா/நகர நில அளவைப் பதிவேடு) விவரங்களை பார்வையிட
  • அ-பதிவேடு விவரங்களை பார்வையிட
  • நில உரிமை(பட்டா/சிட்டா) விவரங்களை சரிபார்க்க
  • அரசு புறம்போக்கு நில விவரம் பார்வையிட

பார்க்க: http://eservices.tn.gov.in/eservicesnew/home.html

பார்க்க: http://eservices.tn.gov.in/eservicesnew/home.html

நில அளவை பதிவேடுகள் துறை

மாவட்ட ஆட்சியரகம், காஞ்சிபுரம்
இடம், இருப்பிடம் : மாவட்ட ஆட்சியரக வளாகம் | மாநகரம் : காஞ்சிபுரம் | அஞ்சல் குறியீட்டு : 631501
மின்னஞ்சல் : eservices[at]tn[dot]nic[dot]in