மூடு

கோவிட்-19 தகவல்கள், புதுப்பிப்புகள்

கொரோனா வைரஸ் (கோவிட் 19) தொடர்பு எண்கள்
யாருடன் எண்கள்
கட்டுப்பாட்டு அறை எண்கள் (24 X 7) 044-27237107, 044-27237207,044-27237784, 044-27237785                                                          Toll Free Number : 1800-425-8978
வாட்ஸ்அப் தொடர்பு 9445071077
மூத்த குடிமக்கள் ஆலோசனை மையம் தொலைபேசி எண்கள் (10 am to 5 pm) சொடுக்குக 044-28590804, 044-28599188
கொரோனா வைரஸ் (கோவிட் 19) தடுப்பு/விழிப்புணர்வு
விவரம் இணைப்பு
தமிழ்நாடு அரசு சொடுக்குக
இந்திய அரசு சொடுக்குக
தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்பு அமைச்சகம் சொடுக்குக
உலக சுகாதார அமைப்பு சொடுக்குக
இ-வாகன அனுமதி சீட்டு சொடுக்குக