மூடு

இருப்பிடம் (விடுதி )

தங்கும் விடுதிகள் – காஞ்சிபுரம்:

ஹோட்டல் தமிழ்நாடு – காஞ்சிபுரம்
காமாட்சி அம்மன் சன்னதி தெரு எதிர். பழைய ரயில் நிலையம் எதிர் பக்கம் – 631 502.
தொலைபேசி: 044 – 27222553, 9176995831.