மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நலம்

திரை-வாசிப்பவர்-நுழைவு

மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலகம் ஜீ.எஸ்.டி ரோடு, நீதிமன்றம் அருகில், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்
தொலைபேசி எண்:044 27431853 email id : ddawokpm[at]gmail[dot]com
வகை இணைப்பு
அரசு நலத்திட்டங்கள் Click Here
சிறப்பு பள்ளிகள் மற்றும் நிறுவனங்கள் Click Here
பயனுள்ள இணையதளங்கள் Click Here
மாற்றுத்திறனாளிகள் நலனுக்கான அரசாணைகள் Click Here
மாற்றுத் திறனாளிகள் தின நாள் விருது விண்ணப்ப படிவங்கள் Click Here