மூடு

மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நலம்

திரை-வாசிப்பவர்-நுழைவு

மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலகம் ஜீ.எஸ்.டி ரோடு, நீதிமன்றம் அருகில், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்
தொலைபேசி எண்:044 27431853 email id : ddawokpm[at]gmail[dot]com
வகை இணைப்பு
அரசு நலத்திட்டங்கள் Click Here
சிறப்பு பள்ளிகள் மற்றும் நிறுவனங்கள் Click Here
பயனுள்ள இணையதளங்கள் Click Here
மாற்றுத்திறனாளிகள் நலனுக்கான அரசாணைகள் Click Here
மாற்று திறனாளிகளுக்கான நலத்திட்டங்கள் வீடியோ தொகுப்பு Click Here