மூடு

தேசிய குடற்புழு நீக்க நாளினை முன்னிட்டு காஞ்சிபுரத்தில் குடற்புழு நீக்க மாத்திரைகள் வழங்கும் திட்டத்தினை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் துவக்கி வைத்தார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 15/09/2020
k1

தேசிய குடற்புழு நீக்க நாளினை முன்னிட்டு காஞ்சிபுரத்தில் குடற்புழு நீக்க மாத்திரைகள் வழங்கும் திட்டத்தினை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் துவக்கி வைத்தார்  [PDF 260 KB]

k2