மூடு

உள்ளாட்சி அமைப்புகள்

பெயர் மொத்தம்
மாநகராட்சி 1
நகராட்சிகள் 2
பேரூராட்சிகள் 3

 

மாநகராட்சி
வ.எண் மாநகராட்சி
1 காஞ்சிபுரம்
நகராட்சிகள்
வ.எண் நகராட்சி
1 குன்றத்தூர்
2 மாங்காடு
பேரூராட்சிகள்
வ.எண் பேரூராட்சி
1 ஸ்ரீபெரும்புதூர்
2 உத்திரமேரூர்
3 வாலாஜாபாத்