மூடு

உள்ளாட்சி அமைப்புகள்

பெயர் மொத்தம்
நகராட்சிகள் 1
பேரூராட்சிகள் 5
நகராட்சிகள்
வ.எண் நகராட்சி
1 காஞ்சிபுரம்
பேரூராட்சிகள்
வ.எண் பேரூராட்சி
1 குன்றத்தூர்
2 மாங்காடு
3 ஸ்ரீபெரும்புதூர்
4 உத்திரமேரூர்
5 வாலாஜாபாத்