மூடு

ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை

வளர்ச்சித்துறை
பெயர் மொத்தம்
ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் 5
கிராம ஊராட்சிகள் 274
ஊராட்சி ஒன்றியங்கள்
வ.எண் ஊராட்சி ஒன்றிய பெயர் கிராம ஊராட்சிகள் எண்ணிக்கை
1 காஞ்சிபுரம் 40(PDF 466 KB)
2 குன்றத்தூர் 42[PDF 87 KB]
3 வாலாஜாபாத் 61[PDF 91 KB]
4 திருப்பெரும்புதூர் 58(PDF 468 KB)
5 உத்திரமேரூர் 73(PDF 477 KB)