மூடு

ஊடக வெளியீடுகள்

வடிகட்டி:
1

பேரிடர் மேலாண்மை சார்பில் வெள்ள மீட்பு ஒத்திகை பயிற்சியினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தொடங்கி வைத்தார்.

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 01/09/2022

பேரிடர் மேலாண்மை சார்பில் வெள்ள மீட்பு ஒத்திகை பயிற்சியினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தொடங்கி வைத்தார்.[PDF 26KB]  

மேலும் பல
3

விவசாயிகள் நலன் காக்கும் நாள் (26/08/2022)

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 26/08/2022

விவசாயிகள் நலன் காக்கும் நாள் (26/08/2022)

மேலும் பல
11

மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் மக்கள்குறை தீர்க்கும் நாள் நடைபெற்றது(22/08/2022)

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 22/08/2022

மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் மக்கள்குறை தீர்க்கும் நாள் நடைபெற்றது(22/08/2022)[PDF 25KB]

மேலும் பல
1

காஞ்சிபுரத்தில் 8-வது கைத்தறி தேசிய தின விழாவினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் துவக்கி வைத்தார்.

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 08/08/2022

காஞ்சிபுரத்தில் 8-வது கைத்தறி தேசிய தின விழாவினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்  துவக்கிவைத்தார்.[PDF 34KB]

மேலும் பல
1

மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் மக்கள்குறை தீர்க்கும் நாள் நடைபெற்றது(01/08/2022)

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 01/08/2022

மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் மக்கள்குறை தீர்க்கும் நாள் நடைபெற்றது(01/08/2022)[PDF 24KB]

மேலும் பல
1

மாவட்ட பேரறிஞர் அண்ணா விளையாட்டரங்கில் ஒலிம்பியாட் ஜோதி நிகழ்ச்சியை மாவட்ட ஆட்சியர் தொடங்கி வைத்தார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 26/07/2022

மாவட்ட பேரறிஞர் அண்ணா விளையாட்டரங்கில் ஒலிம்பியாட் ஜோதி நிகழ்ச்சியை மாவட்ட ஆட்சியர் தொடங்கி வைத்தார்[PDF 44KB]

மேலும் பல
c1

மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் மக்கள்குறை தீர்க்கும் நாள் நடைபெற்றது(18/07/2022)

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 18/07/2022

மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் மக்கள்குறை தீர்க்கும் நாள் நடைபெற்றது(18/07/2022)[PDF 50KB]

மேலும் பல
1

மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் மக்கள்குறை தீர்க்கும் நாள் நடைபெற்றது(11/07/2022)

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 11/07/2022

மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் மக்கள்குறை தீர்க்கும் நாள் நடைபெற்றது(11/07/2022)[PDF 38KB]  

மேலும் பல
a2

மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் மக்கள்குறை தீர்க்கும் நாள் நடைபெற்றது(27/06/2022)

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 27/06/2022

மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் மக்கள்குறை தீர்க்கும் நாள் நடைபெற்றது(27/06/2022)[PDF 39KB]

மேலும் பல
gd1

மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் மக்கள்குறை தீர்க்கும் நாள் நடைபெற்றது (06/06/2022)

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 06/06/2022

மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் மக்கள்குறை தீர்க்கும் நாள் நடைபெற்றது (06/06/2022) [PDF 45 KB]

மேலும் பல