மூடு

ஊரக வளர்ச்சித் துறையில் அலுவலக உதவியாளர் காலி பணியிடத்திற்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

ஊரக வளர்ச்சித் துறையில் அலுவலக உதவியாளர் காலி பணியிடத்திற்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
ஊரக வளர்ச்சித் துறையில் அலுவலக உதவியாளர் காலி பணியிடத்திற்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

ஊரக வளர்ச்சித் துறையில் அலுவலக உதவியாளர் காலி பணியிடத்திற்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

– விண்ணப்பம் தரவிறக்கம் செய்ய மற்றும்

–  காலி பணியிட விவரங்கள்

11/11/2019 25/11/2019 பார்க்க (410 KB) Office_Assistant_Vacancy (325 KB)