மூடு

தமிழ்நாடு மீன்வளத்துறை திட்டத்தின் கீழ் பொருட்களின் கொள்முதல் செய்ய விலைப்புள்ளி பேக்கேஜ் எண்.01/TNIAM/மீன்வளம்/LPR/CAR/G/I/18-19

தமிழ்நாடு மீன்வளத்துறை திட்டத்தின் கீழ் பொருட்களின் கொள்முதல் செய்ய விலைப்புள்ளி பேக்கேஜ் எண்.01/TNIAM/மீன்வளம்/LPR/CAR/G/I/18-19
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
தமிழ்நாடு மீன்வளத்துறை திட்டத்தின் கீழ் பொருட்களின் கொள்முதல் செய்ய விலைப்புள்ளி பேக்கேஜ் எண்.01/TNIAM/மீன்வளம்/LPR/CAR/G/I/18-19

காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் குறுகிய கால சுத்திகரிப்பு டாங்கிகள் லோயர் பலார் சப் பாசில் மீன் வளர்ப்புக்கான மீன் விதைகளை (CARPS) வழங்குதல்

21/08/2018 07/09/2018 பார்க்க (98 KB)