மூடு

அறிவிப்புகள்

அறிவிப்புகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்புக் குழு கூட்டம் 03/09/2019 02/09/2020 பார்க்க (236 KB)
தமிழ்நாடு மாநில எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு சங்கம் / தமிழ்நாடு மாநில இரத்தமாற்ற சபை- காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் அரை ஆண்டு தன்னார்வ இரத்த தான முகாம் திட்ட அட்டவணை (மார்ச் 2020 முதல் ஆகஸ்ட் 2020 வரை)

தமிழ்நாடு மாநில எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு சங்கம் / தமிழ்நாடு மாநில இரத்தமாற்ற சபை- காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்

அரை ஆண்டு தன்னார்வ இரத்த தான முகாம் திட்ட அட்டவணை (மார்ச் 2020 முதல் ஆகஸ்ட் 2020 வரை)

06/03/2020 15/08/2020 பார்க்க (524 KB)
காஞ்சிபுரம் மாவட்ட சுற்றுப்புற கண்காணிப்பு குழுக்கூட்டத்தின் கூட்ட அறிக்கை – 03/09/2019 03/09/2019 31/07/2020 பார்க்க (532 KB)
உயிரிமருத்துவ கழிவுகளுக்கான செயல் திட்டம் 01/08/2019 31/07/2020 பார்க்க (42 KB)
மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்புக் குழு 01/08/2019 31/07/2020 பார்க்க (612 KB)
மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் செயல் திட்டம் 23/10/2019 31/07/2020 பார்க்க (6 MB)
காஞ்சிபுரம் மாவட்ட சுற்றுப்புற கண்காணிப்பு குழுக்கூட்டத்தின் கூட்ட அறிக்கை- 30/09/2019 30/09/2019 31/07/2020 பார்க்க (2 MB)
பணியாளர்களின் பட்டியல் (வருவாய்)

பணியாளர்களின் பட்டியல் – 2016 வட்டாட்சியர் பதவி வரை

07/03/2017 31/12/2018 பார்க்க (2 MB)
உள்ளூர் விடுமுறை – 13/08/2018

மேல்மருவத்தூர் ஆடிப்பூரம் திருவிழா

13/08/2018 13/08/2018 பார்க்க (203 KB)