மூடு

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
தமிழ்நாடு நீர்வள-நிலவளத் திட்டம் – கீழ் பாலாறு மற்றும் வேகவதி உபவடி பகுதி-2023-24 ஒப்பந்தங்கள்

காஞ்சிபுரம் மாவட்ட கீழ் பாலாறு உபவடி பகுதி செயல் விளக்கத்திற்காக உயிர் பூச்சிக் கொல்லிகள் மற்றும் சூடோமோனாஸ் கொள்முதல்

22/09/2023 06/10/2023 பார்க்க (2 MB)
தமிழ்நாடு நீர்வள-நிலவளத் திட்டம் – கீழ் பாலாறு மற்றும் வேகவதி உபவடி பகுதி-2023-24 ஒப்பந்தங்கள்

காஞ்சிபுரம் மாவட்ட கீழ் பாலாறு உபவடி பகுதி செயல் விளக்கத்திற்காக நுண்ணுரங்கள் மற்றும் உயிர் உரங்கள் கொள்முதல்

22/09/2023 06/10/2023 பார்க்க (6 MB)
தமிழ்நாடு நீர்வள-நிலவளத் திட்டம் – கீழ் பாலாறு மற்றும் வேகவதி உபவடி பகுதி-2023-24 ஒப்பந்தங்கள்

காஞ்சிபுரம் மாவட்ட கீழ் பாலாறு உபவடி பகுதி செயல் விளக்கத்திற்காக ஜிப்சம் மற்றும் சிங்க் சல்பேட் உரங்கள் கொள்முதல்

22/09/2023 06/10/2023 பார்க்க (2 MB)
தமிழ்நாடு நீர்வள-நிலவளத் திட்டம் – கீழ் பாலாறு மற்றும் வேகவதி உபவடி பகுதி-2023-24 ஒப்பந்தங்கள்

ஞ்சிபுரம் மாவட்ட கீழ் பாலாறு உபவடி பகுதி செயல் விளக்கத்திற்காக பசுந்தாள் உரம், நெல் மற்றும் பயறு வகைப் பயிர் விதைகள் கொள்முதல்

22/09/2023 06/10/2023 பார்க்க (2 MB)
காஞ்சிபுரம்மாவட்டத்தில்தமிழ்நாடுநீர்பாசனவோளண்மைநவீனமயமாக்கல்திட்டம் – பகுதிIV (2023-2024) கீழ் கீழ்பாலாறு உபவடிநிலபகுதிகளில் 8 பண்ணைக்குட்டைகள்அமைக்கும்திட்டம்.

காஞ்சிபுரம்மாவட்டத்தில் தமிழ்நாடு நீர்பாசன வோளண்மை நவீனமயமாக்கல் திட்டம்  – பகுதிIV (2023-2024) கீழ் கீழ்பாலாறு உபவடிநிலபகுதிகளில்  8 பண்ணைக்குட்டைகள் அமைக்கும் திட்டம்.

21/09/2023 05/10/2023 பார்க்க (515 KB)
தமிழ்நாடு நீர்பாசன வேளாண்மை நவீன மயமாக்கல் திட்டம் (நிலை -IV-ன்2022-23) கீழ் 12-எண்கள் பண்ணைக் குட்டைகள் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் கீழ் பாலாறு உபவடி பகுதிகளில் அமைத்தல்.

தமிழ்நாடு நீர்பாசன வேளாண்மை நவீன மயமாக்கல் திட்டம் (நிலை -IV-ன்2022-23) கீழ் பண்ணைக் குட்டைகள் காஞ்சிபுரம்,வாலாஜாபாத் , குன்றத்தூர் , மற்றும் ஸ்ரீபெரும்புதூர் வட்டார கீழ் பாலாறு உபவடி பகுதிகளில் அமைத்தல்.

12/10/2022 27/10/2022 பார்க்க (110 KB)
வேகவதி துணை படுகையில் பண்ணை குட்டை அமைத்தல் – சிறுகாவேரிப்பாக்கம் மற்றும் வாலாஜாபாத் வட்டாரம் – காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்

வேகவதி துணை படுகையில் பண்ணை குட்டை அமைத்தல் – சிறுகாவேரிப்பாக்கம் மற்றும் வாலாஜாபாத் வட்டாரம் – காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்

06/01/2021 20/01/2021 பார்க்க (232 KB)
தமிழ்நாடு நீர்வள நிலவள மேம்பாட்டுத்திட்டம் – செயல்விளக்கத்திடல் அமைப்பதற்கான இடுபொருட்கள் கொள்முதல்

தமிழ்நாடு நீர்வள நிலவள மேம்பாட்டுத்திட்டம் – செயல்விளக்கத்திடல் அமைப்பதற்கான இடுபொருட்கள் கொள்முதல்

10/06/2020 24/06/2020 பார்க்க (4 MB)
தமிழ்நாடு மீன்வளத்துறை திட்டத்தின் கீழ் பொருட்களின் கொள்முதல் செய்ய விலைப்புள்ளி பேக்கேஜ் எண்.01/TNIAM/மீன்வளம்/LPR/CAR/G/I/18-19

காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் குறுகிய கால சுத்திகரிப்பு டாங்கிகள் லோயர் பலார் சப் பாசில் மீன் வளர்ப்புக்கான மீன் விதைகளை (CARPS) வழங்குதல்

21/08/2018 07/09/2018 பார்க்க (98 KB)