மூடு

தாட்கோ-காஞ்சிபுரம்-திட்டம் ( ST )

தேதி : 05/08/2021 -
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்
அனைத்து துறைகளிலும் செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்கள் (ஊரக / நகர்புற ஏழைகளுக்கு உதவிட)
துறையின் பெயர் தாட்கோ (தமிழ்நாடு ஆதி திராவிடர் வீட்டுவசதி மற்றும் மேம்பாட்டுக் கழகம்)
மாவட்ட தலைமை அலுவலர் பெயர் மற்றும் கைப்பேசி எண். திருமதி.ச.மணிமேகலை, எம்.காம்,
மாவட்ட மேலாளர்
9445029462
வ. எண். திட்டத்தின் பெயர் தகுதி கடன் / மான்யம் / உதவிகள் குறிப்பு
1 2 3 4 5
1 நிலம் மேம்பாட்டு திட்டம் விண்ணப்பதாரர் ஒரு பழங்குடியினராக  இருக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பதாரர் 18 -65 வயதுக்கு உட்பட்டவராக இருக்க வேண்டும்.  திறந்தவெளி கிணறு தோண்டுதல், ஆழ்துளை அமைத்தல் மற்றும் பம்ப் செட்களை மின்மயமாக்குதல் ஆகியவற்றின் நில மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகள் நபார்ட் வழிகாட்டுதலின் படி மேற்கொள்ளப்படும்.
திறந்தவெளி கிணறு / ஆழ்துளை கிணறு தோண்டுவது தொடர்பாக புவியியலாளரிடமிருந்து சான்றிதழ் பெறப்படும்.
விண்ணப்பதாரர் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்கள் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் தங்கள் நிலங்களை மற்றவர்களுக்கு விற்று / மாற்றக்கூடாது.
இத்திட்டத்தின் சிறப்பு அம்சம் 50  விழுக்காடு மான்யம் ஆகும்.  மான்யம் உட்பட மொத்த  ரூ.7.50  இலட்சம் மான்யத்துடன் கடனுதவி வழங்கப்படும். அதிகப்பட்சமாக 3.75 இலட்சம் தாட்கோ முன்விடுவிப்பு மான்யம் ஆகும. நிலத்தை வைத்திருக்கும் பழங்குடியினருக்கு விவசாய நோக்கத்திற்காக நீர் ஆதாரங்களை மேம்படுத்துவதற்காக சிறு நீர்ப்பாசனம், கிணறுகள் தோண்டுவது மற்றும் மின்சார மோட்டார் நிறுவுதல் போன்ற நில மேம்பாட்டுக்கு உதவி வழங்கப்படுகிறது.
2 தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டு திட்டம் தகுதி
விண்ணப்பதாரர் பழங்குடியின இனத்தை சேர்ந்தவராக இருக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பதாரரின் ஆண்டு குடும்ப வருமானம் ரூ .2.00 லட்சத்திற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பதாரர் 18 -65 வயதுக்கு உட்பட்டவராக இருக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பதாரர் விண்ணப்பித்த தொழிலில் முன் அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பதாரரும் அவர்களது குடும்ப உறுப்பினர்களும் இதுவரை எந்த மானியத்தையும் பெறக்கூடாது.
நிபந்தனைகள்
• விண்ணப்பதாரர்கள் செய்யவுள்ள தொழிலை தேர்ந்தெடுக்கலாம்.
இததிட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட சொத்துக்கள் விண்ணப்பதாரரின் பெயரில் மட்டுமே பதிவு செய்யப்படும்.
விண்ணப்பதாரர் மானியம் அனுமதிக்கப்பட்ட மாவட்டத்தில் வணிகத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
திட்ட தொகையில் மான்யம் குறைந்தது 50 விழுக்காடு அல்லது அதிகப்பட்சமாக 3.75 இலட்சம் தாட்கோ முன்விடுவிப்பு மான்யம் ஆகும. மீதம் வங்கி கடனுதவி வழங்கப்படும். மீதம் வங்கி கடனுதவி வழங்கப்படும் பழங்குடியினரின் பொருளாதார மேம்பாட்டிற்காக, எந்தவொரு வருமானம் ஈட்டும் நடவடிக்கைகளையும் தொடங்க உதவி வழங்கப்படுகிறது.
3 இளைஞர்களுக்கான சுய வேலைவாய்ப்பு திட்டம் தகுதி
விண்ணப்பதாரர் பழங்குடியின இனத்தை சேர்ந்தவராக இருக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பதாரரின் ஆண்டு குடும்ப வருமானம் ரூ.2.00 லட்சத்திற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பதாரர் 18 -45 வயதுக்கு உட்பட்டவராக இருக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பதாரர் விண்ணப்பித்த தொழிலில் முன் அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பதாரரும் அவர்களது குடும்ப உறுப்பினர்களும் இதுவரை எந்த மானியத்தையும் பெறக்கூடாது.
நிபந்தனைகள்
• விண்ணப்பதாரர்கள் செய்யவுள்ள தொழிலை தாங்களே தேர்ந்தெடுக்கலாம்.
அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனங்களால் வழங்கப்பட்ட தகுதிச் சான்றிதழை விண்ணப்பதாரர் வைத்திருக்க வேண்டும்.
இததிட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட சொத்துக்கள் விண்ணப்பதாரரின் பெயரில் மட்டுமே பதிவு செய்யப்படும்.
விண்ணப்பதாரர் மானியம் அனுமதிக்கப்பட்ட மாவட்டத்தில் வணிகத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
திட்ட தொகையில் மான்யம் குறைந்தது 50 விழுக்காடு அல்லது அதிகப்பட்சமாக 4.00 இலட்சம் தாட்கோ முன்விடுவிப்பு மான்யம் ஆகும. மீதம் வங்கி கடனுதவி வழங்கப்படும். மீதம் வங்கி கடனுதவி வழங்கப்படும் ஓட்டுநர் உரிமம் பெற்ற பழங்குடி இளைஞர்களுக்கு பயணிகள் வாகனம் / ஜீப் வாங்குவதற்கு jட்கோ நிதி உதவி வழங்கப்படுகிறது.
4 இளைஞர்களுக்கான சுய வேலைவாய்ப்பு திட்டம் (சிறப்பு திட்டம்) தகுதி
விண்ணப்பதாரர் பழங்குடியின இனத்தை சேர்ந்தவராக இருக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பதாரரின் ஆண்டு குடும்ப வருமானம் ரூ.2.00 லட்சத்திற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பதாரர் 18 -45 வயதுக்கு உட்பட்டவராக இருக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பதாரர் விண்ணப்பித்த தொழிலில் முன் அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பதாரரும் அவர்களது குடும்ப உறுப்பினர்களும் இதுவரை எந்த மானியத்தையும் பெறக்கூடாது.
நிபந்தனைகள்
• விண்ணப்பதாரர்கள் செய்யவுள்ள தொழிலை தாங்களே தேர்ந்தெடுக்கலாம்.
அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனங்களால் வழங்கப்பட்ட தகுதிச் சான்றிதழை விண்ணப்பதாரர் வைத்திருக்க வேண்டும்.
இததிட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட சொத்துக்கள் விண்ணப்பதாரரின் பெயரில் மட்டுமே பதிவு செய்யப்படும்.
விண்ணப்பதாரர் மானியம் அனுமதிக்கப்பட்ட மாவட்டத்தில் வணிகத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
திட்ட தொகையில் மான்யம் குறைந்தது 50 விழுக்காடு அல்லது அதிகப்பட்சமாக 5.50 இலட்சம் தாட்கோ முன்விடுவிப்பு மான்யம் ஆகும. மீதம் வங்கி கடனுதவி வழங்கப்படும். மீதம் வங்கி கடனுதவி வழங்கப்படும் இத்திட்டத்தின் கீழ் வாங்கப்பட்ட கனரக வாகனம் (லாரி) பழங்குடியினர் பகுதிகளில் அத்தியாவசியப் பொருட்களைத் தூக்குவதற்கும் மொபைல் நியாயமான விலைக் கடைகளுக்கும் பயன்படுத்தப்படும். இது மலைப்பகுதிகளில் அத்தியாவசியப் பொருட்களின் தடையின்றி வழங்கப்படுவதையும், பழங்குடியின பயனாளிகளுக்கு வழக்கமான வருமானம் கிடைப்பதை உறுதி செய்யும்.
5 மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கான பொருளாதார கடனுதவி திட்டம் பழங்குடியின மகளிர் குழுவாக இருத்தல் வேண்டும். ஒவ்வொரு குழுவும் 12 முதல் 20 மெமபர்களைக் கொண்டுள்ளது.
குழு உறுப்பினர்களின் வயது 18 முதல் 65 வரை இருக்க வேண்டும். குழு உறுப்பினர்களின் ஆண்டு வருமானம் ரூ.3.00 இலட்சத்திற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.
ஆறு மாதங்கள் உருவான பிறகு, குழு இரண்டாவது மதிப்பீட்டிற்குப் பிறகு முறையே சுழலும் நிதி மற்றும் பொருளாதார உதவிக்கான கடன் ஆகியவற்றைப் பெறலாம்.
திட்ட தொகையில் மான்யம் குறைந்தது 50 விழுக்காடு அல்லது அதிகப்பட்சமாக 3.75 இலட்சம் தாட்கோ முன்விடுவிப்பு மான்யம் ஆகும. மீதம் வங்கி கடனுதவி வழங்கப்படும். மீதம் வங்கி கடனுதவி வழங்கப்படும் இத்திட்டத்தின்கீழ் இரண்டு முறை கடன் மதிப்பிடப்பட்ட சுய உதவிக்குழுக்கள் கைவினைப் பொருட்கள், தோட்டக்கலை, சுற்றுலா இடங்களில் ஹோட்டல்களை மலர் வளர்ப்பு மற்றும் சுற்றுலா தொடர்பான பிற நடவடிக்கைகள் போன்ற பல்வேறு வருமானம் ஈட்டும் நடவடிக்கைகளுக்கு உதவியைப் பெறலாம்.
6 இலவச துரித மின் இணைப்பு திட்டம் விண்ணப்பதாரர் பழங்குடியின சமூகத்தைச் சேர்ந்தவராக இருக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பதாரர் எந்தவொரு அரசாங்க திட்டங்களிடமிருந்தும் எந்தவொரு மாதாந்திர உதவிகளையும் பெற்றிருக்கக்கூடாது.
விண்ணப்பதாரர் திறந்த கிணறு அல்லது ஆழ்துளை உள்ள நிலத்தின் உரிமையாளராக இருக்க வேண்டும்.
பட்டா விண்ணப்பதாரரின் பெயரில் இருக்க வேண்டும்
ஒரு நபருக்கு ரூ.75,000/- வைப்பு தொகையாக விடுவிக்கப்படுகின்றது. பழங்குடியின பயனாளிகளுக்கு இலவச மின் இணைப்பு வழங்குவதற்காக இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது.
7 மாவட்ட ஆட்சியரின் விருப்புரிமை நிதி திட்டம் மாற்றுத்திறனாளிகள், ஆதரவற்ற விதவைகள், அசாதாரண கலைஞர், 30 வயதுக்கு மேற்பட்ட திருமணமாகாத பெண்கள் மற்றும் பெற்றோர் / பாதுகாவலர் இல்லாத குழந்தைகள். ஒரு பயனாளிக்கு அதிகபட்சமாக ரூ.20,000 / – மானியமாக வழங்கப்படுகிறது. மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரின் விருப்புரிமை நிதி திட்டத்தின்கீழ் மாற்றுத்திறனாளிகள், ஆதரவற்ற விதவைகள், அசாதாரண கலைஞர், 30 வயதுக்கு மேற்பட்ட திருமணமாகாத பெண்கள் மற்றும் பெற்றோர் / பாதுகாவலர் இல்லாத குழந்தைகளுக்கு நிதியுதவி வழங்கப்படுகின்றது.
8 திறன் பயிற்சி திட்டம் பழங்குடியின மாணவ / மாணவியராக இருக்க வேண்டும். வயது வரம்பு 18 முதல் 35 வரை உதவித் தொகையுடன் பயிற்சி பழங்குடியின மாணவ / மாணவியர்களுக்கு உதவித்தொகையுடன் அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற தொழில்துறை பள்ளி மூலம் பயிற்சி நிறுவனங்கள் மூலம் அழகுகலை, தையல் தொழில், கனரக வாகனம் ஓட்டுநர் பயிற்சி மற்றும் Tally, Hardware, Networking, BPO/ Call centre
Multimedia and Animation போன்ற பயிற்சிகள் வழங்கப்படுகின்றது.

பயனாளி:

தாட்கோ

பயன்கள்:

தாட்கோ

விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

தாட்கோ