மூடு

மக்கள் தொகை

  • 2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி, காஞ்சிபுரம் 3,998,252 மக்கள்தொகை சராசரியாக 1000 ஆண்களுக்கு 986 பெண்களோடு 3,998,252 மக்கள் வசிக்கின்றனர். இது தேசிய சராசரியான 929 ஐ விட அதிகமாக உள்ளது. மொத்தம் 431,574 பேர் ஆறு வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள், 220,341 ஆண்களும் 211,233 பெண்களும் .
  • தாழ்த்தப்பட்ட ஜாதி மற்றும் பழங்குடியினர் முறையே முறையே 23.71% மற்றும் 1.03% என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.
  • மாவட்டத்தின் சராசரி கல்வியறிவு 75.37% ஆகும், தேசிய சராசரியான 72.99% ஒப்பிடும்போது.
  • மாவட்டத்தில் மொத்தம் 1,006,245 குடும்பங்கள் இருந்தன. 74,761 விவசாயிகள், 162,494 பிரதான விவசாயத் தொழிலாளர்கள், 41,149 வீட்டுத் தொழில்கள், 1,088,974 மற்ற தொழிலாளர்கள், 306,436 ஓரளவு தொழிலாளர்கள், 14,582 குறு விவசாயிகள், 110,020 குறு விவசாயிகள், 13,583 வீட்டுத் தொழிலாளர்கள் மற்றும் 168,251 பிற குறுநில தொழிலாளர்கள் உள்ளிட்ட 1,673,814 தொழிலாளர்கள் மொத்தம் 1,673,814 தொழிலாளர்கள் உள்ளனர். தொழிலாளர்கள். தாலுகாக்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 13 ஆகும்.
  • காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தின் மக்கள்தொகை சுருக்கம்(PDF 397 KB)