மூடு

ஊடக வெளியீடுகள்

வடிகட்டி:
coll

மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பல்வேறு வாக்கு சாவடிகளை நேரில் சென்று பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 06/04/2021

மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பல்வேறு வாக்கு சாவடிகளை நேரில் சென்று பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்

மேலும் பல
so1

தேர்தல் சிறப்பு பொது பார்வையாளர் மற்றும் தேர்தல் சிறப்பு காவல் பார்வையாளர் தலைமையில் தேர்தல் முன்னேற்பாடு பணிகள் குறித்து ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 03/04/2021

தேர்தல் சிறப்பு பொது பார்வையாளர் மற்றும் தேர்தல் சிறப்பு காவல் பார்வையாளர் தலைமையில் தேர்தல் முன்னேற்பாடு பணிகள் குறித்து ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது

மேலும் பல
d1

மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை சார்பாக தேர்தல் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியை மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் துவக்கி வைத்தார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 01/04/2021

மாவட்ட ஆட்சியர்  அலுவலக வளாகத்தில்  மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை சார்பாக தேர்தல் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியை மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் துவக்கி வைத்தார் [PDF 38 KB]

மேலும் பல
obser1

மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகக் கூட்டரங்கில் தேர்தல் பொது பார்வையாளர்கள், செலவின பார்வையாளர்கள், காவல்துறை தேர்தல் பார்வையாளர் தலைமையில் அனைத்து தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 01/04/2021

மாவட்ட ஆட்சியர்  அலுவலகக் கூட்டரங்கில் தேர்தல் பொது பார்வையாளர்கள், செலவின பார்வையாளர்கள், காவல்துறை தேர்தல் பார்வையாளர் தலைமையில் அனைத்து தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது

மேலும் பல
c2

வாக்கு எண்ணும் மையத்தினை காஞ்சிபுரம் மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் நேரில் சென்று பார்வையிட்டார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 30/03/2021

வாக்கு எண்ணும் மையத்தினை காஞ்சிபுரம் மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் நேரில் சென்று பார்வையிட்டார்

மேலும் பல
m1

மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகக் கூட்டரங்கில் மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தலைமையில் மருத்துவ ஆய்வாளர்கள் மற்றும் நிபுணர்களுக்கான Bio-Medical Waste பயிற்சிக் கூட்டம் நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 29/03/2021

மாவட்ட ஆட்சியர்  அலுவலகக் கூட்டரங்கில் மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தலைமையில் மருத்துவ ஆய்வாளர்கள் மற்றும் நிபுணர்களுக்கான Bio-Medical Waste பயிற்சிக் கூட்டம் நடைபெற்றது

மேலும் பல
saint1

ஸ்ரீபெரும்புதூர் செயின்ட் கோபைன் கண்ணாடி தொழிற்சாலை மற்றும் சாம்சங் நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் அலுவலர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் கலந்து கொண்ட மாபெரும் தேர்தல் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியை மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் துவக்கி வைத்தார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 27/03/2021

ஸ்ரீபெரும்புதூர் செயின்ட் கோபைன் கண்ணாடி தொழிற்சாலை மற்றும் சாம்சங் நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் அலுவலர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் கலந்து கொண்ட மாபெரும் தேர்தல் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியை மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் துவக்கி வைத்தார்  [PDF 40 KB]

மேலும் பல
ballot

தமிழ்நாடு சேமிப்பு கிடங்கில் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் சரிபார்ப்பு பணியை மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் நேரில் சென்று பார்வையிட்டார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 25/03/2021

தமிழ்நாடு சேமிப்பு கிடங்கில் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள்  சரிபார்ப்பு பணியை மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் நேரில் சென்று பார்வையிட்டார்

மேலும் பல
ccc1

கொரோனா பராமரிப்பு மையம் மற்றும் பதற்றமான வாக்குசாவடிகளை மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் நேரில் சென்று பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 25/03/2021

கொரோனா பராமரிப்பு மையம் மற்றும் பதற்றமான வாக்குசாவடிகளை மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் நேரில் சென்று பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் [PDF 41 KB]

மேலும் பல
e1

மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகக் கூட்டரங்கில் வாக்குச் சாவடிகளில் பணிபுரியவுள்ள மண்டல அலுவலர்களுக்கான பயிற்சிக் கூட்டம் மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தலைமையில் நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 24/03/2021

மாவட்ட ஆட்சியர்  அலுவலகக் கூட்டரங்கில் வாக்குச் சாவடிகளில் பணிபுரியவுள்ள மண்டல அலுவலர்களுக்கான பயிற்சிக் கூட்டம் மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தலைமையில் நடைபெற்றது

மேலும் பல