மூடு

ஊடக வெளியீடுகள்

வடிகட்டி:
inn3

புத்தாக்க பயிற்சி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 07/01/2020

புத்தாக்க பயிற்சி  [PDF 284 KB]  

மேலும் பல
green

பசுமை நிறைந்த மாவட்டம் – காஞ்சிபுரம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 02/01/2020

பசுமை நிறைந்த மாவட்டம் – காஞ்சிபுரம் [PDF 18 KB]

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

ஔவையார் விருதுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 26/12/2019

ஔவையார் விருதுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன [PDF 42 KB]

மேலும் பல
gdp232

திங்கட்கிழமை பொதுமக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் செய்தி (23/12/2019)

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 23/12/2019

திங்கட்கிழமை பொதுமக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் செய்தி (23/12/2019) [PDF 95 KB]

மேலும் பல
voter

வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் – 2020 – காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 23/12/2019

வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் – 2020 – காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் [PDF 438 KB]

மேலும் பல
rally

எய்ட்ஸ் விழிப்புணர்வு பேரணி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/12/2019

எய்ட்ஸ் விழிப்புணர்வு பேரணி [PDF 360 KB]

மேலும் பல
gdp16

திங்கட்கிழமை பொதுமக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் செய்தி (16/12/2019)

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 16/12/2019

திங்கட்கிழமை பொதுமக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் செய்தி (16/12/2019) [PDF 359 MB]

மேலும் பல
gdp0912

திங்கட்கிழமை பொதுமக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் செய்தி (09/12/2019)

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 10/12/2019

திங்கட்கிழமை பொதுமக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் செய்தி (09/12/2019)  [PDF 359 KB]

மேலும் பல
pmsym

தொழிலாளர்களுக்கான பிரதம மந்திரி ஓய்வூதிய திட்டம் (PM-SYM) மற்றும் வணிகர்கள், சுயதொழில் புரிபவர்களுக்கான ஓய்வூதிய திட்டம் (NPS-Traders)

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 02/12/2019

தொழிலாளர்களுக்கான பிரதம மந்திரி ஓய்வூதிய திட்டம் (PM-SYM) மற்றும் வணிகர்கள், சுயதொழில் புரிபவர்களுக்கான ஓய்வூதிய திட்டம் (NPS-Traders) [PDF 39 KB]

மேலும் பல
gdp181

திங்கட்கிழமை பொதுமக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் செய்தி (18/11/2019)

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 18/11/2019

திங்கட்கிழமை பொதுமக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் செய்தி (18/11/2019) [PDF 361 KB]

மேலும் பல