மூடு

ஊடக வெளியீடுகள்

வடிகட்டி:
01

மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் மக்கள்குறை தீர்க்கும் நாள் நடைபெற்றது.(16/05/2022)

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 16/05/2022

மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் மக்கள்குறை தீர்க்கும் நாள் நடைபெற்றது.(16/05/2022)[PDF 38 KB]  

மேலும் பல
02

வாலாஜாபாத்தில் சிறப்பு மருத்துவம் மற்றும் ஊட்டச்சத்து ஆலோசனை முகாமை மாவட்ட ஆட்சியர் தொடங்கி வைத்தார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 13/05/2022

வாலாஜாபாத்தில் சிறப்பு மருத்துவம் மற்றும் ஊட்டச்சத்து ஆலோசனை முகாமை மாவட்ட ஆட்சியர் தொடங்கி வைத்தார்.[PDF 42 KB]

மேலும் பல
s1

மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் மக்கள்குறை தீர்க்கும் நாள் நடைபெற்றது.(09/05/2022)

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 09/05/2022

மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் மக்கள்குறை தீர்க்கும் நாள் நடைபெற்றது.(09/05/2022)[PDF 42 KB]  

மேலும் பல
x2

காஞ்சிபுரத்தில் நடைபெற்றுவரும் +2 தேர்வு மையத்தினை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் பார்வையிட்டார்.

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 05/05/2022

காஞ்சிபுரத்தில் நடைபெற்றுவரும் +2 தேர்வு மையத்தினை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் பார்வையிட்டார்.[PDF 39 KB]  

மேலும் பல
g3

மே 1-ம் தேதி காஞ்சிபுரத்தில் நடைபெற்ற கிராம சபைக் கூட்டத்தில் மாவட்ட ஆட்சியருடன் தலைமைச் செயலாளர் கலந்து கொண்டார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 02/05/2022

மே 1-ம் தேதி காஞ்சிபுரத்தில் நடைபெற்ற கிராம சபைக் கூட்டத்தில் மாவட்ட ஆட்சியருடன் தலைமைச் செயலாளர் கலந்து கொண்டார்.[PDF 235 KB]

மேலும் பல
a4

விவசாயிகள் நலன் காக்கும் நாள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 29/04/2022

விவசாயிகள் நலன் காக்கும் நாள் [PDF 44 KB]  

மேலும் பல
m1

மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் மக்கள்குறை தீர்க்கும் நாள் நடைபெற்றது.(18/04/2022)

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 18/04/2022

மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் மக்கள்குறை தீர்க்கும் நாள் நடைபெற்றது.(18/04/2022)    

மேலும் பல
h3

மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் மக்கள்குறை தீர்க்கும் நாள் நடைபெற்றது.(11/04/2022)

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 12/04/2022

மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் மக்கள்குறை தீர்க்கும் நாள் நடைபெற்றது.(11/04/2022)[PDF 313 KB]  

மேலும் பல
l1

பிளாஸ்டிக் தடை விழிப்புணர்வு பிரச்சார வாகனத்தை மாவட்ட ஆட்சியர் தொடங்கி வைத்தார்.

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 06/04/2022

பிளாஸ்டிக் தடை விழிப்புணர்வு பிரச்சார வாகனத்தை மாவட்ட ஆட்சியர் தொடங்கி வைத்தார்.[PDF 43KB]

மேலும் பல
b1

மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் மக்கள்குறை தீர்க்கும் நாள் நடைபெற்றது.(04/04/2022)

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 04/04/2022

மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் மக்கள்குறை தீர்க்கும் நாள் நடைபெற்றது.(04/04/2022)[PDF 42 KB]    

மேலும் பல