மூடு

ஊடக வெளியீடுகள்

வடிகட்டி:
flg

மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் நடைபெற்ற குடியரசு தின விழாவில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தேசியக் கொடியை ஏற்றி வைத்து மரியாதை செலுத்தினார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 27/01/2023

மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் நடைபெற்ற குடியரசு தின விழாவில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தேசியக் கொடியை ஏற்றி வைத்து மரியாதை செலுத்தினார் [PDF 30KB]                                                                                

மேலும் பல
vote

தேசிய வாக்காளர் தினம் மாவட்டஆட்சித்தலைவர் தலைமையில் நடைபெற்றது.

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 25/01/2023

தேசிய வாக்காளர் தினம் மாவட்டஆட்சித்தலைவர் தலைமையில் நடைபெற்றது.[PDF 24KB]

மேலும் பல
உருவம்3

மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் மக்கள்குறை தீர்க்கும் நாள் நடைபெற்றது(23/01/2023)

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 23/01/2023

மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் மக்கள்குறை தீர்க்கும் நாள் நடைபெற்றது(23/01/2023)[PDF 26KB]

மேலும் பல
img11

மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் மக்கள்குறை தீர்க்கும் நாள் நடைபெற்றது(09/01/2023)

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 09/01/2023

மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் மக்கள்குறை தீர்க்கும் நாள் நடைபெற்றது(09/01/2023)[PDF 26KB]  

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்2023-ற்கான இறுதி வாக்காளர் பட்டியலை வெளியிட்டார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 06/01/2023

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்2023-ற்கான இறுதி வாக்காளர் பட்டியலை வெளியிட்டார்[PDF 35 KB]

மேலும் பல
full

புத்தக திருவிழா நிறைவு நாள் விழா

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 03/01/2023

புத்தக திருவிழா நிறைவு நாள் விழா [PDF 38KB]

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

விவசாயிகள் நலன் காக்கும் நாள் (30/12/2022)

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 03/01/2023

விவசாயிகள் நலன் காக்கும் நாள் (30/12/2022)[PDF 30KB]

மேலும் பல
imgg

மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் மக்கள்குறை தீர்க்கும் நாள் நடைபெற்றது(26/12/2022)

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 26/12/2022

மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் மக்கள்குறை தீர்க்கும் நாள் நடைபெற்றது(26/12/2022)[PDF 26KB]

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மக்கள் நல்லுறவு மைய கூட்டரங்கில், இன்று (23.12.2022) நடைபெற்ற அனைத்து நாடுகள் மாற்றுத்திறனாளிகள் தின விழாவில் 25 பயனாளிகளுக்கு ரூ.3,93,300/- மதிப்பில் உதவி உபகரணங்களை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் வழங்கினார்கள்.

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 23/12/2022

மக்கள் நல்லுறவு மைய கூட்டரங்கில், இன்று (23.12.2022) நடைபெற்ற அனைத்து நாடுகள் மாற்றுத்திறனாளிகள் தின விழாவில் 25 பயனாளிகளுக்கு ரூ.3,93,300/- மதிப்பில் உதவி உபகரணங்களை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் வழங்கினார்கள்.[PDF 24KB]

மேலும் பல
GDP1

மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் மக்கள்குறை தீர்க்கும் நாள் நடைபெற்றது(05/12/2022)

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 06/12/2022

மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் மக்கள்குறை தீர்க்கும் நாள் நடைபெற்றது(05/12/2022)[PDF 30KB]

மேலும் பல